Moderní sítě Poskytovatelů služeb umožňují realizovat služby s vysokou dostupností, možností redundance a rychlé konvergence v případě výpadku vybrané komponenty či optického spoje.

Standardně používané služby jsou založené na technologii IP/MPLS s podporou LDP protokolu. V posledních letech se etablovala i technologie Segment Routing s podporou MPLS datové vrstvy, kdy se již nepoužívá LDP protokol.

Máme zkušenosti s technologií Segment Routing IPv6, která již nepoužívá MPLS datovou vrstvu, ale rozšíření IPv6 stacku a interních IGP směrovacích protokolů. Tato technologie se začíná prosazovat a máme s ní první zkušenosti.

Standardní L2 VPN služby se postupně nahrazují službami EVPN (využívají rozšíření BGP protokolu), které řeší nevýhody standardního řešení. Datová vrstva využívá MPLS nebo Segment Routing IPv6.

Bezpečnost služeb koncových zákazníků, ale i samotné infrastruktury Poskytovatlů služeb, je velmi důležitá. Máme zkušenosti s produkty společnosti NetScout, které provádějí ochranu proti DDoS útokům mj. na základě informací z BGP protokolu, Netflow a SNMP. Vybrané útoky se dají omezit také protokolem BGP Flowspec na hranici sítě Poskytovatele služeb.

Poskytovatelé služeb a správci datových center potřebují přenášet stále větší množství vysokorychlostních služeb (100/200/400Gbit/s) na velké vzdálenosti. S využitím vlnového multiplexu (WDM) je možno ušetřit vysoké náklady spojené s pronájmem dalších optických vláken.

Nabízíme širokou škálu DWDM řešení od jednoduchého zapojení s pasivním multiplexorem, přes výstavbu nezávislých propojení datových center (DCI), výstavbu směrovaných optických sítí (RON), až po výstavbu optických transportních sítí (OTN) s vícesměrnými ROADM uzly s využitím všech moderních optických technologií (přenosy koherentních signálů, FlexGrid, Colorless, Contentionless, Omnidirectional) a s možností plné automatizace s protokoly Netconf, RestAPI včetně spojení se směrovači s koherentními DWDM optickými transceivery (IPoDWDM). Za pomocí specializovaných simulačních nástrojů nabízíme provedení návrhu moderní optické DWDM sítě nebo návrh rozšíření již existujících DWDM sítí.