Podnikovou sítí označujeme IT infrastrukturu středních a velkých podniků použitou k propojení uživatelů, zařízení a aplikací. Cílem je umožnit organizacím poskytovat digitální obsah bezpečně a spolehlivě.
Trendem je koncovým uživatelům poskytovat připojení k síti bezpečně na základě identity a bez ohledu na přístupové médium (802.1X). Koncoví uživatelé jsou nejen zaměstnanci, studenti či hosté, ale stále častěji i různá zařízení jako jsou čidla a senzory (IoT).

Podniková síť je tvořena směrovači a přepínači (LAN), kontroléry a přístupovými body bezdrátové sítě (WLAN).

Nabízíme kompletní řešení v oblasti síťových technologií pro LAN a WLAN sítě od návrhu přes realizaci až po poprodejní servisní služby.