Stále se zvyšující propustnost a nárůst počtu uživatelů počítačových sítí s sebou přináší i neustále rostoucí nebezpečí kybernetických útoků. Uživatelé ke svým datům přistupují nejen z LAN, ale prakticky již odkudkoliv, což přináší neustálé nové výzvy.

V současném propojeném světě je důležité chránit data před zneužitím a sítě zabezpečit před neoprávněným přístupem.

Nabízíme bezpečnostní řešení založené na širokém portfoliu bezpečnostních produktů firmy Cisco. Tato řešení integrují bezpečnostní funkce do všech částí komunikační infrastruktury a poskytují tak komplexní ochranu před bezpečnostními hrozbami.

Významnou částí našich bezpečnostních řešení je řízení přístupu do sítě zákazníka – ověření před vpuštěním do sítě spojené s kontrolou nastavení koncových stanic – projekty Dot1x resp 802.1x

Ochrana infrastruktury proti DDoS útokům je velmi důležitá. Máme zkušenosti s produkty společnosti NetScout, které provádějí ochranu proti DDoS útokům mj. na základě informací z BGP protokolu, Netflow a SNMP. Vybrané útoky se dají omezit také protokolem BGP Flowspec na hranici sítě.