Bezdrátové sítě tvoří v naprosté většině organizací doplňkovou infrastrukturu pro přístup interních i externích uživatelů k vnitřním zdrojům i síti Internet. Postupně se však tyto technologie stávají základní přístupovou infrastrukturou, někde též i nahrazují klasický drátový Ethernet. Kromě klasických datových přenosů se bezdrátové sítě využívají i pro přenos hlasu (VoIP) a videa a dále též pro lokalizaci. Jeden z posledních trendů v této oblasti přestavuje koncept přístupu uživatelů k vnitřním zdrojům z jimi vlastněných zařízeních, v anglické terminologii označovaný jako BYOD (Bring Your Own Device), v překladu: „přines si svoje vlastní zařízení“.

Společnost Networksys a.s. v této oblasti nabízí návrh, konzultace, implementaci a následný servis kompletního řešení společnosti Cisco Systems - Unified Wireless Network a rovněž lokalizačního řešení společnosti AeroScout. Jako jedna z mála společností disponujeme odborníky s nejvyšší odbornou certifikací Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) - Wireless.

Základní prvky Unified Wireless Network tvoří bezdrátové kontroléry (Wireless LAN Controller) a přístupové body (Access Point). Bezdrátové kontroléry řídí celou bezdrátovou síť a prostřednictvím jednotlivých přístupových bodů poskytují přístup do bezdrátové sítě na bázi standardů IEEE 802.11. Jak bezdrátové kontroléry, tak přístupové body jsou k dispozici v různých konfiguracích. Pro dohled a řízení bezdrátové, ale i pevné sítě, je využíván unifikovaným managementem nástroj Cisco Prime Infrastructure.

Řešení Unified Wireless Network v sobě zahrnuje některé specifické vlastnosti, mezi které můžeme zařadit např.:

  • spektrální analýzu rádiového pásma, detekci a lokalizaci zdrojů rušení řízení bezdrátové sítě na základě informací ze spektrální analýzy (CleanAir)
  • optimalizovaný přenos IPv4 i IPv6 multicastu (např. videa) přes bezdrátovou síť (VideoStream),
  • optimalizace rádiového přenosu vůči bezdrátovým klientům včetně použití nejmodernějších technik 802.11n MIMO (ClientLink),
  • lokalizace klientů, cizích přístopových bodů, rušení a RFID tagů na základě úrovně signálu (RSSI) nebo časoměrných údajů (TDoA).

V oblasti specializovaných služeb Vám můžeme nabídnout:

  • odborné měření (site-survey) stávajících i nových, vnitřních i venkovních instalací bezdrátových sítí včetně vyhotovení grafických výstupů, u venkovních instalací je měření možné provést s využitím GPS,
  • spektrální analýza v pásmu 2,4 a 5 GHz - analýza zdrojů rušení včetně analýzy rádiových spojů typu bod-bod.

 

Výběr informací z newsletterů:

Cisco Smart Portal

Se zavedením servisního modelu Partner Support Service rozšiřuje společnost Cisco své služby a přináší pro své zákazníky chytré nástroje pro správu, analýzu a rozvoj sítí - tzv. Smart Services.

Představení přepínače řady Nexus 6000

Přepínač řady Nexus 6000 je nová fixní platforma nabízející vysokou hustotu L2 či L3 40G interface s podporou Ethernetu a FCoE (Fiber Channel over Ethernet).

Směrovač Cisco ASR 9001 již lze objednat

Dlouho očekávaný agregační směrovač ASR 9001 je možné objednat. Nabízí propustnost 120 Gbit/s full-duplex ve 2RU chassis.

Cisco Unified Access

Společnost Cisco představila svoji vizi konvergované sítě s cílem sjednotit drátovou, bezdrátovou a VPN komunikaci do jednotné platformy.

Přihlašte se
k odběru newsletterů:

zde prosím vyplňte kolonky

Kontrolní otázka:
zadejte prosím slovy, kolik je
pět plus pět

Partnerství a certifikace:

Cisco VMware Veeam Flowmon Dell NetApp

"NAŠE ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOMUNIKACI"